Unsere Chargia

Seniora

Ortrun

Stu­den­tin

B. Sc. Mathematik

Inter­es­sen: Schwim­men, Rei­ten, Lesen

Fuxmajora

Hannah

Stu­den­tin

St. Ex. Rechtswissenschaft

Inter­es­sen: Lesen, Wan­dern, Schwimmen

Conseniora

Valerie

Stu­den­tin

B. Sc. Wirtschaftsinformatik

Inter­es­sen: Tan­zen, Kochen, Krea­tiv arbeiten